Lesmateriaal

Dit lesmateriaal is bestemd voor 4 VWO en VWO Wiskunde A en Wiskunde C in de 5e klas. Het materiaal is nu vier jaren gebruikt aan het IJburg College in Amsterdam. In de 5e klas beslaat het twee perioden van elk 15-18 klokuren

Het lesmateriaal is gemaakt door Douwe Wielenga. Docenten kunnen een mail sturen naar d.k.wielenga@gmail.com met vermelding van hun school om toegang te krijgen tot het docentenmateriaal en de uitwerkingen van de opgaven. Binnenkort komt het lesmateriaal via de NVvW op www.toevalindegreep.nl te staan.

Het lesmateriaal.

Het digibook Titanic is een inleiding in de analyse van statistische data op basis van de data van de omgekomenen en de overlevenden.
Er is een passagierslijst met naam, leeftijd, geslacht, klasse en wel of niet omgekomen.
Een digibook biedt het volledige lesmateriaal. zowel een introductie voor de opgaven, links naar de apps, en de opgaven bij de appps. Leerlingen kunnen vrijwel zonder ondersteuning met het materiaal werken
Extra. Het laatste deel van het digibook biedt een eerste introductie in randomisatie methoden in dit geval van een kruistabel.
Start het digibook

In deze lessenserie wordt veel gebruik gemaakt van simulaties om de rol van toeval uit te leggen. Simulaties zijn een waardevolle ervaring voor leerlingen. Kansrekening is een moeilijk onderwerp voor het secundair onderwijs. Simulaties maken het voor leerlingen veel eenvoudiger om gevoel voor kansen te ontwikkelen. Het is veel gemakkelijker voor de leerlingen om uit te leggen wat er gebeurd in percentage van de gevallen als in termen van de kansrekening. De twee gokspelen die we gebruiken bij de simulaties (fruitmachine en roulette) hebben heldere regels. Dat is gemakkelijk voor beginners.

  1. “Powerpoint” Toeval en Gokken
  2. Pdf van het lesmateriaal
  3. De opdrachten
  4. Extra info over het lesmateriaal. Vooral informatie over de ICT
  5. Artikel Toeval en gokken Met daarin een aantal ideeën achter het lesmateriaal

Extra verwijzigingen als de school meer aandacht wilt besteden aan gokverslaving

Een korte besprekening van 5 vustat apps met lessuggesties. Document

1. Afnemen enquête

2. Bestuderen van eerdere resultaten van deze enquête

3. Bestuderen eigen resultaten

4. Aanwijzingen om deze les op de eigen school te kunnen uitvoeren.

Op deze site vind je datasets bij de vusoftware VUSTAT. Via een infoknop kun je zien waar de set over gaat en hoe die in elkaar steekt. Ook kun je interessante statistieksites en databases bezoeken en daar datasets downloaden.

De datasets kun je downloaden naar je computer en via het menu item 'Openen' van de data-analyse app en dan via 'Importeer Lokale JSON' laden in de app.