7.1 Vrouwen en kinderen eerst

Top  Previous  Next

 

Vroeger gold de uitdrukking "vrouwen en kinderen eerst " zowel uit hoffelijkheid als in gevaarlijke omstandigheden.

Dat zal bij de ramp met de Titanic zeker een rol gespeeld hebben.

De onderzoeksvraag van dit item is: Blijkt uit de data dat vrouwen en kinderen duidelijk meer overlevingskans hadden dan mannen?

 

In de lijst met namen is van iedere persoon vermeld of die miss, ms, master of mr (mister) is.

Miss geldt voor een meisje of ongetrouwd vrouw, ms voor een getrouwde vrouw, master voor een jongen van 13 of jonger en mr voor een man ouder dan 13. Honderd jaar geleden werd jongeren van onder de 14 als kind beschouwd.

In een aangepaste dataset is de in de variabele man/vrouw+kind de categorie vrouw+kind opgenomen. In de variabele gender zijn er drie categorieën man, vrouw en kind.

Niet van elke passagier in de dataset is de leeftijd bekend. De leeftijd is nodig om vast te stellen wie een kind is. Daarom is het totaal in de kruistabel nu niet altijd 1313.

 

Onderzoek de overleving van kinderen en van van vrouwen + kinderen.

De onderzoeksvraag is of je op grond van de data mag concluderen dat er sprake was van "Vrouwen en kinderen eerst".

 

Button