7.2 Leeftijdsgroepen

Top  Previous  Next

 

De Titanic dataset heeft een kwantitatieve variabele: leeftijd

 

De verdeling van de leeftijden is interessant als je bedenkt dat  op de Titanic ook veel emigranten waren. Zij zochten in Amerika betere leefomstandigheden dan met name een land als Ierland in die tijd te bieden had.

 

Een dotplot is geschikt voor een kwantitatieve variabele als leeftijd. Een dotplot behoudt alle informatie, ook als je de leeftijden groepeert in deelgroepen. Groeperen kan heel mooi op een categoriale (kwalitatieve) variabele, je ziet dan voor elke catogorie een diagram.

Eem kruistabel is ook mogelijk want je kunt de leeftijden bewerken tot een categoriale variabele. Dan gaan wel detailgegevens verloren maar voor een globaal overzicht kan dat weer voordeel hebben.

In de dataset is een kwalitatieve variabele leeftijdsgroep gemaakt met vier categorieën: kind, adolescent, volwassene en oudere.

Bekijk de dataset en orienteer je op het thema leeftijd.

 

Button