7. Onderzoeksvragen

Top  Previous  Next

 

Bij de Titanic dataset was een vraag of er relatief meer mannen dan vrouwen de ramp hebben overleefd voor de hand liggend. Die vraag is bij hoofdstuk 3 en 4 in de voorbeelden aan de orde geweest. Daarbij is tegelijk de kruistabel uitgebreid aan de orde gekomen.

De Titanic dataset heeft meer variabelen waarbij interessante vragen gesteld kunnen worden. Bijvoorbeeld of er een verband bestond tussen overleving en klasse.

Deze en ander vragen kun je nader onderzoeken aan de hand van datasets, kruistabellen met inzet van statistische apps.

Dataset
Er is één dataset 7_ titanc.json beschikbaar. De oorspronkelijke Titanic dataset met de kerngegevens is aangevuld met variabelen die zijn afgeleid uit de bestaande variabelen. Zo zijn onder andere  de leeftijden in groepen met verschillende klassenbreedte opgedeeld zodat je leeftijdsgroepen af kunt zetten tegen categoriale variabelen.

Kruistabellen
Een kruistabel kun je maken in de app Data-analyse en daar ook absoluut en relatief bekijken.
Je kunt die kruistabel dan "doorsturen" naar de app Kruistabel analyseren.
In die app kun je ook kruistabellen invoeren en wijzigen.

Statistische apps
Er zijn er drie apps voor het analyseren van  datasets en kruistabellen.
Data-analyse
In deze appkun je van data  samenvattingen en  diagrammen maken, data groeperen, kruistabellen maken en uit bestaande data andere data afleiden.
Kruistabellen-analyseren
In deze app kun je verschillende typen staafdiagrammen en mozaïekplots maken, evenals maten bepalen om een kruistabel te beoordelen.
Resampling van kruistabellen
Deze app geeft de mogelijkheid om maten  waarmee je een kruistabel kunt beoordelen op waarde kunt schatten door middel van simulaties.

Datasets open je in de app "Data-analyse" in het menu:
Bestand > Dataset openen > kies een dataset

 

Kruistabellen open je in beide Kruistabel apps in het hamburger menu hamburger
Datasets  > kies een tabel

 

Export van data, diagrammen en tabellen
Het is mogelijk datasets en tabellen te bewaren om ze later weer te gebruiken

Je kunt  een diagram of tabel als plaatje selecteren om ze te printen of in een document te plakken.
Zie hiervoor in de inhoudsopgave onder Info  de paragraaf exporteren