2.1 de dataset verkennen

Top  Previous  Next

 

Het is verstandig bij het analyseren van een dataset eerst eens naar de afzonderlijke variabelen te kijken en een korte samenvatting te maken in de vorm van een tabel, diagram of kengetallen. Het hangt van het type variabele af welke vorm geschikt is.

 

Als je dataset opent door op de knop "Open de dataset" hieronder te klikken verschijnt de datatabel met daarbij tekst in een venster. Die teksten passen bij de opdracht. Je kunt het tekstvenster verslepen, sluiten en weer openen  met de knop ontop80.

 

Button