2. De dataset

Top  Previous  Next

 

De dataset heeft vijf variabelen, vier categoriale (kwalitatieve) en één kwantitatieve variabele.
 

- passagier  de namen van de passagiers, de bemanning is in deze lijst niet opgenomen.
- klasse       de klasse waarin de passagiers reisden, vroeger waren drie klassen gebruikelijk
- geslacht   de passagier was van het vrouwelijk of mannelijk geslacht
- overleving de passagier heeft de ramp al of niet overleefd
- leeftijd       de leeftijd van de passagier in jaren

 

Je moet bedenken dat deze dataset meer dan honderd jaar oud is. De ramp vond plaats in 1912.

Aan het begin van de vorige eeuw waren de sociale omstandigheden heel anders dan nu.

Er was een groot onderscheid in sociale klassen en kinderarbeid was niet ongewoon.

Op het platteland, vooral in Ierland, heerste armoede en soms hongersnood.

Veel mensen zochten in die tijd elders hun heil en emigreerden naar Amerika.