3. Data in een kruistabel

Top  Previous  Next

 

Dotplots, staaf- en andersoortige diagrammen laten informatie over één variabele zien.

In een dataset met meer variabelen zit echter ook nog informatie verborgen in de combinatie van variabelen.

 

Variabelen zijn grofweg te onderscheiden in kwantitatieve variabelen en kwalitatieve  variabelen.

Kwantitatieve variabelen hebben een waarde zoals een levensduur in jaren of meetgegevens van lengten in centimeters.

Twee kwantitatieve variabelen kun je tegelijk weergeven in een puntenwolk.

Twee kwalitatieve variabelen kun je tegelijk weergeven in een kruistabel.

Kwalitatieve variabelen hebben categorieën, zoals man-vrouw. Zulke variabelen heten daarom ook wel categoriaal. De categorieën zelf heten ook wel labels, die  kun je alleen maar tellen.
De gegevens van twee categoriale variabelen kun je organiseren en weergeven in  een overzicht van de gecombineerde variabelen,  een kruistabel.

De kruistabel is geschikt om categoriale variabelen te analyseren.

Je kunt zowel met absolute aantallen als met procenten werken en diagrammen maken.

In de Titanic dataset gaat het vooral over categoriale (kwalitatieve) variabelen.

 

Om te zien hoe een kruistabel werkt is het goed er eerst zelf eentje te maken.

In de opgaven die daarna komen kun je dat werk door VUStat laten doen.