3.1 een kruistabel maken

Top  Previous  Next

 

Je gaat een kruistabel maken bij de categoriale variabelen overleving en geslacht.

De variabele overleving heeft twee categorieën: gered en omgekomen

De variabele geslacht heeft ook twee categorieën: man en  vrouw

 

turfteltabel

 

Een pdf van deze tabellen kun je downloaden en dan printen.
 
Button

 

 

3.1aMaak een kruistabel bij een dataset met een klein aantal records.
 
Button