3.2 kruistabellen met VUStat

Top  Previous  Next

 

Een kruistabel met VUStat maken gaat natuurlijk veel vlotter dan met de hand.

Je werkt weer met dezelfde kleine set. Die heeft slechts drie variabelen: passagier, geslacht en overleving.

Twee van deze variabelen zijn categoriaal. VUStat pakt daarom vanzelf  die variabelen voor de kruistabel.

 

Kruistabel, waarden absoluut

VUstat geeft standaard de absolute frequenties.  Hetzelfde dus als je met de hand hebt gedaan.

 

Kruistabel, waarden relatief

VUStat kan behalve de absolute aantallen ook de resultaten relatief, met procenten, weergeven.

Bij het berekenen van percentages wordt het totaal altijd op 100% gezet.

Omdat er rijen en kolommen zijn in een kruistabel zijn er ook meerdere mogelijkheden om totalen te onderscheiden,

Bij percentages zijn er daardoor meer mogelijkheden om de kruistabel te bekijken.

De randtotalen (ook wel marginalen genoemd), de kolom-totalen en de rij-totalen kun je allemaal afzonderlijk op 100% zetten

Dat maakt allemaal wel verschil voor de betekenis van de percentages die je in de kruistabel ziet.

 

3.2aIn de statistiek app kun je op drie manieren percentages kiezen.
Ga dat na en beantwoord de vragen.

 

Button

 

Kruistabellen groeperen

In de dataset van de Titanic zijn meerdere variabelen. Je kunt ook kruistabellen maken als hiervoor maar dan gegroepeerd op een derde variabele, bijvoorbeeld bij de variabele klasse. Je krijgt dan een aparte kruistabel voor klasse 1, klasse 2 en klasse 3.  Je kunt ook andere presentaties maken met de drie variabelen in een gecombineerde kruistabel. Die zijn wel lastiger te lezen.

 

3.2bBekijk verschillende kruistabellen en beantwoord de vragen. De dataset is nu groter.
 
Button