7.3.1 klasse en overleving

Top  Previous  Next

 

Had een derde klas passagier meer kans te overleven dan een eerste of  tweede klas passagier?

Had een tweede  klas passagier meer kans te overleven dan een eerste  klas passagier?

 

Is er verband aan te tonen tussen overleving en klasse?

 

Onderzoek deze vragen en formuleer een antwoord.

 

Button