7.3 Klasse

Top  Previous  Next

 

In de standenmaatschappij van een eeuw geleden hadden de hogere klassen meer priveleges dan de lagere klassen.

Is  het mogelijk terug te vinden of er relatief meer passagiers uit klasse 1 en 2 dan uit klasse 3 de ramp overleefd hebben?

Er zijn ook gegevens over de bemanning, echter niet in een databestand maar een tabel

 

Breng eerst de gegevens weer in beeld.
Het gaat hier over twee categoriale (kwalitatieve) variabelen: klasse en overleving.