1. De Titanic

Top  Previous  Next

 

 

 

Laatst bekende foto van de Titanic

Laatst bekende foto van de Titanic

         

 

Ruim honderd jaar geleden zonk de Titanic, vier uur nadat het schip op een ijsberg was gelopen.

Van de  ruim 2200 opvarenden, waaronder 900  bemanningsleden, overleefde grofweg slechts een derde deel de ramp.

De populaire film "De Titanic" heeft indertijd veel belangstelling doen ontstaan voor de ramp en het lot van de passagiers.

Er bestaat een passagierslijst waarop onder meer is aangegeven welke passagiers zijn gered.

Maar er staat nog meer informatie op die lijst. Het is interessant deze dataset te analyseren.