5. Simulaties

Top  Previous  Next

 
Met een kruistabel van een steekproef  met twee categoriale variabelen kun je een indruk van de afhankelijkheid van de variabelen krijgen. Daarvoor kun je  enkele maten gebruiken zoals het  relatief risico en de chi-kwadraat.

 

Een steekproef van twee variabelen die niet samenhangen, onafhankelijk zijn, geeft nog niet vanzelf een perfecte kruistabel en dus ook niet bijvoorbeeld een relatief risico van 1. Het zal wel in de buurt zitten, maar dat is een beetje te vaag. Een beeld van die "buurt" kun je maken met behulp van simulaties door at random veel steekproeven uit de marginale data  van de oorspronkelijke steekproef te nemen.

 

Hoe dat werkt en hoe je daarmee statistische conclusies kunt trekken komt in dit hoofdstuk aan de orde.