5.1 simulatie principe

Top  Previous  Next

 
Deze  paragraaf heeft tot doel om te zien uit welke stappen de simulatie bestaat. Het uitgangspunt is een kleine voorbeeld-steekproef met onderstaande kruistabel.

 

 

overleving

geslacht

gered

omgekomen

totaal

man

5

12

17

vrouw

5

6

11

totaal

10

18

28

 

Dit is de tabel met de waargenomen gegevens.

De randtotalen staan in een gekleurde achtergrond.

 

 

 

overleving

geslacht

gered

omgekomen

totaal

man

 

 

17

vrouw

 

 

11

totaal

10

18

28

 

Dit is de tabel met alleen de randtotalen.

De cellen worden gevuld volgens onderstaand simulatieschema.

 

simulatiedoos

De uitkomst van een dubbel-trekking geeft een gesimuleerde passagier waarvan geslacht en overleving bekend is.

Dat levert één turfje in een cel van de tabel op. Na 28 van deze "dubbel"-trekkingen zonder terugleggen zijn de dozen leeg en is één steekproef gesimuleerd. De bijhorende gesimuleerde kruistabel heeft nu in elke cel een aantal gekregen. Daarmee kun je dan weer een relatief risico of de chi-kwadraat uitrekenen. Je zou de gevonden chi-kwadraat als een stip in een dotplot kunnen zetten. Na heel veel herhalingen van de simulatie geeft die dotplot dan een beeld van de verdeling van de gesimuleerde chi-kwadraten.

 

5.1a Hoe groot is het minimale en maximale aantal van elke cel?
5.1b Hoe groot is de minimale waarde van de chi-kwadraat?

 

Button