4.3 chi-kwadraat

Top  Previous  Next

 

Een maat die rekening houdt met de verschillen tussen de  de waargenomen/geobserveerde aantallen in de steekproeftabel en de verwachte aantallen in de perfecte tabel, is de chi-kwadraat. Deze maat kun je vergelijken met het kwadraat van de standaardafwijking. De variantie gaat over de afwijkingen van het gemiddelde bij één variabele. De chi-kwadraat is een maat voor de afwijkingen tussen de waargenomen en verwachte aantallen in de cellen bij twee variabelen.

Het berekenen is simpel maar bij tabellen met meer dan twee rijen of kolommen  tijdrovend zonder software.

 

 

Steekproeftabel (waargenomen frequenties) en Perfecte tabel (verwachte frequenties)

 

 

overleving

geslacht

gered

omgekomen

totaal

man

 22    (28)

48     (42)

70     (70)

vrouw

18     (12)

 12     (18)

30   (30)

totaal

40     (40)

60     (60)

100   (100)

 

 

 

 

 

      Tabel met verschillen                                     Berekening

 
tabel434her

 

In een kruistabel waar de waargenomen aantallen gelijk zijn aan de verwachte aantallen is  de chi-kwadraat gelijk aan 0. Leg dat uit.

 

4.3a   Waarom zijn de absolute verschillen alle even groot?

4.3b   Hoe verandert de chi-kwadraat als alle waarden verdubbelen?

4.3c   Het aantal in de cel man-gered wordt vier meer, de randtotalen blijven gelijk.

Wordt chi-kwadraat groter of kleiner. Licht je antwoord toe.

4.3d   Bereken de chi-kwadraat van onderstaande tabel.

         

 

overleving

geslacht

gered

omgekomen

totaal

man

10

35

45

vrouw

50

55

105

totaal

60

90

150

 

        Button