4.4 een 2x3 tabel

Top  Previous  Next

 

Je ziet hier een 2x3 tabel, een tabel met twee rijen en drie kolommen.

De randen tellen niet mee in het formaat van een tabel.

 


                  klasse

geslacht

eerste

tweede

derde

totaal

man

 

 

 

400

vrouw

 

 

 

200

totaal

130

120

350

600

 

Het betreft gegevens over een schip waarin 600 passagiers reizen.

De variabelen zijn geslacht en klasse. Vroeger was een indeling in drie klassen gebruikelijk.

Tegenwoordig heet dat: first, business en economy class.

 

Je kunt deze tabel met één bekende cel-frequentie niet verder invullen. Daarvoor zijn er twee nodig.
Een 2x3 tabel heeft twee zogenaamde "vrijheids graden".

 

4.4aBereken de tabel met de de verwachte frequenties (de perfecte tabel).

 


                  klasse

geslacht

eerste

tweede

derde

totaal

man

70

80

250

400

vrouw

60

40

100

200

totaal

130

120

350

600

 

Dit is de steekproeftabel met de waargenomen cel-frequenties.

 

4.4bBereken de chi-kwadraat.
4.4cBekijk diagrammen bij deze tabel.
4.4dIs er samenhang tussen geslacht en klasse? Motiveer je antwoord.
 
Button