trefwoorden

Top  Previous  Next

 

Dit digiboek is geschikt voor de bovenbouw havo en vwo bij het vak statistiek

Het kan voor de klas door de docent, op school of thuis door de leerling gebruikt worden.

 

De belangrijkste trefwoorden:

-kruistabel

-(on)afhankelijkheid, samenhang

-kwalitatieve/categoriale variabelen

-formuleren van vragen

-analyseren van data

-absoluut en relatief

-statistische uitspraken

-simulaties

-perfecte tabel

-horizontaal en verticaal percenteren

-percentage-verschil

-chi-kwadraat

-absoluut risico en relatief risico

-statistische paradox; paradox van Simpson

-mozaïekplot

-onderzoek