5.3 simulatie app I

Top  Previous  Next

 

Simulatie van cel aantallen

 

De simulaties uit de vorige paragraaf kun je snel en vaak herhalen met een app.

Zo kun je je aandacht op de statistische vragen richten.

 

5.3aEen simulatie met het voorbeeld uit de vorige paragraaf.
Met vraag en antwoord.
 

 Button

 

5.3bEen simulatie met een steekproef waarin alle aantallen 10x zo groot zijn..
Met vraag en antwoord.
 

 Button

 

 

Resultaten

 

De simulaties zijn steekproeven zonder terugleggen uit de marginalen van een waargenomen steekproef.
Elke simulatie geeft een kruistabel, van een gekozen cel geeft het aantal een dot in de verdelingsgrafiek.

Deze verdelingsgrafiek is een overzicht van alle mogelijke uitkomsten en hoe vaak die voorkomen.

Deze verdelingsgrafiek is symmetrisch en klokvormig. Het centrum is het gemiddelde en  het verwachte aantal van de cel.

 

verdelingsgrafiek1

In een 2x2 tabel vormen de vier centra van de verdelingsgrafieken van elke cel  precies de perfecte tabel.

Over het algemeen worden waarden uit het 95%-interval als acceptabel beschouwd. Dat wil zeggen passend bij de perfect tabel die aangeeft dat de variabelen geen (statistisch) verband hebben.

Een waargenomen waarde die buiten het 95%-interval ligt kan bijna niet meer toevallig zijn. Zo'n waargenomen waarde geeft aan dat de variabelen hoogst waarschijnlijk wel een (statistisch) verband hebben. De variabelen vertonen samenhang en heten dan ook wel afhankelijk.