4. Analyse van een kruistabel

Top  Previous  Next

 

Bij het analyseren van een dataset begin je met eerst alles op een rij te zetten.

Kentallen en diagrammen van de scores van afzonderlijke variabelen brengen een goed overzicht in beeld. Ook zijn er representaties mogelijk van twee variabelen om na te gaan of er een verband tussen de variabelen is.

 

Bij twee categoriale variabelen zijn een  kruistabel  en verschillende diagrammen gereedschap om samenhang te onderzoeken.

Hoe je ziet of er wel of geen samenhang bestaat en hoe je de sterkte van een samenhang in een maat uitdrukt komt in dit hoofdstuk aan de orde.