You are not the only fisherman
1

     

Prijzen
Totaal:
>€1000
jaar bedrag
:

Tabel 2: Uitgaven aan kansspelen per inkomensklasse

< €1.100 €1.100 - €1.500 €1.500 - €2.000 €2.000 - €3.350 > €3.350
51,2% 57,7% 62,5% 68,9% 72,3% 51,5%
€95,30 €32,53 €46,29 €41,36 €48,44 €24,83

Bron: Kansspeldeelname en problematisch speelgedrag in Nederland anno 2016 * inclusief online deelname